www.noikarrier.hu   Legjobb női munkahelyLegjobb női munkahelyLegjobb női munkahelyLegjobb Női Munkahely
 
 
Legjobb Női Munkahely
Legjobb Női Munkahely
Legjobb Női Munkahely
Legjobb Női Munkahely
Legjobb Női Munkahely
Legjobb Női Munkahely
A "Legjobb Női Munkahely" Díj nemzetközi gazdasági háttere
 

Több világtrend is felhívja a figyelmet arra, hogy nők gazdasági aktivitásának növelése elodázhatatlan feladat, és ezért kiemelten fontos a potenciális foglalkoztatók felkészítése e makro- és mikro gazdasági szinten is komoly kihívásokat jelentő feladat megoldására.

Az esélyegyenlőség, mint versenyképesség mércéje
A nők munkaerő piaci integrációjának szükségszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legfrissebb gazdaságelemzések központi makrogazdasági és versenyképességi összefüggésként kezelik a nők és férfiak esélyegyenlőségének kérdéskörét.
A Világgazdasági Fórum két irányadó elemzése a Versenyképességi Világjelentés (Global Competitiveness Report) és a Nemek Helyzete Közötti Eltérések Jelentése (Gender Gap Report) eredményei egyértelműen rámutatnak a gazdasági versenyképesség és a nők esélyegyenlőségnek egyenes összefüggésére.

 http://legjobbnoimunkahely.hu/kepek_th/th_mpm_119.jpg
 
A nők és férfiak esélyegyenlőségének megteremtésében a vizsgált 135 állam közül a leginkább előrehaladott 5 ország 2011-ben: 1. Izland, 2. Norvégia, 3. Finnország, 4. Svédország, 5. Írország.
A versenyképesség szempontjából megvizsgált 142 ország közül a vezető 5 gazdaság 2010-2011-ben:
1. Svájc, 2. Szingapúr, 3. Svédország,  4. Finnország, 5. Amerikai Egyesült Államok.

Verseny a tehetségekért
Tekintettel a világ vezető gazdaságaiban tapasztalható demográfiai helyzetre egyértelműen kijelenthető, hogy a várhatóan nyugdíjba vonuló szakemberek létszámának utánpótlását csak részben lesz képes fedezni a jól képzett, fiatal munkaerő beáramlása a munkaerő piacra.
A versenyt tovább erősíti, hogy a globalizáció révén a munkavállalási lehetőségek jelentősen kiszélesedtek, az Internet használat mindennapossá válásával pedig a magas hozzáadott értékű munkák esetében gyakorlatilag majdnem teljes egészében felszámolódtak a földrajzi határok.

A tehetségekért, a jó munkaerőért folytatott versenyt a jövőben mindennél dominánsabban fogja meghatározni a vállalati HR stratégiák nőközpontúvá tétele, hiszen a világgazdaság vezető térségeiben a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők aránya már jelentősen meghaladta a férfiakét, átlagosan 55-60% körül mozog.

A nők gazdasági szerepének erősítése a kulcs ágazatokban
A nők gazdasági szerepének erősödését mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy a gazdasági növekedés egyik pillérét jelentő információs és kommunikációs technológiai ágazat öt csúcstechnológiai vezetőcége a női munkavállalók arányának növelése érdekében közelmúltban közös intézkedési tervet fogadott el.  Az „Európai Legjobb Gyakorlat az IKT-Ágazatban Dolgozó Nők Támogatására” kódex egyik legfőbb célja, hogy a nőket műszaki pályák felé terelje annak érdekében, hogy a 2010-re az EU műszaki szektorában prognosztizált mintegy 300.000 fős munkaerőhiányt csökkentse.

Az esélyegyenlőség a nemzetközi politika napirendjén
Az ENSZ és az Európai Unió is számos nyilatkozatban, akciótervben és irányelvben hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség és a nők gazdasági szerepvállalásának erősítésére és a fiatal generációk munkahelyi integrációjának feladatára, mint elodázhatatlan, a társadalom és a jólét fenntartása érdekében megválaszolandó kihívásra.

 
 
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség © 2003-2018         Honlapkészítés: www.webdesignstudio.hu
 
Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja